KURUMSAL
İNSAN KAYNAKLARI

Üzümcü A.Ş.  gelişime ve değişime açık, takım çalışması ruhuna sahip, çalışan mutluluğunu ön planda tutan ve buna uygun istihdam sağlayan bir firmadır.

Eğitim

Firmamızda, çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek, verimliliklerini artırmaları amacıyla belirli periyotlarda kişisel gelişim veya mesleki eğitimler düzenlenir. Bu eğitim ihtiyaçları, eğitim değerlendirme anketi ve/veya bölüm müdürlerinden gelen taleplerle belirlenir. Ayrıca eğitim ihtiyacı olduğunu düşünen personelde kendi isteği ile eğitim talebinde bulunabilir.

Çalışana yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğu felsefesinin benimsendiği firmamızda her yıl İnsan Kaynakları departmanı tarafından ihtiyaca yönelik planlanmış bir eğitim takvimi oluşturulur. İlerleyen süreçte bu takvime uygun şekilde şirket içinde veya şirket dışında eğitimler düzenlenir.


Performans Değerlendirme ve Kariyer Planlama

İnsan Kaynakları departmanı tarafından firma çalışanlarının şirket stratejileri doğrultusunda belirlenmiş hedeflere ne ölçüde ulaştıklarının tespit edilmesi ve pozisyon yetkinlikleri açısından performans değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Performans Değerlendirmesi sonucunda, insan kaynakları uzmanı ve bölüm müdürü tarafından başarılı olan personel için gelişime açık yetkinlikler saptanarak eğitim ve kariyer planlaması yapılır.


Staj İmkânları

Firmamızda üniversite, meslek yüksekokul ve/veya teknik lise öğrencilerine staj imkânı sağlanmaktadır. Staj yapılacak stajyer nitelik ve sayıları, bölüm ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmektedir.


Genel Koşullar
Mühendislik fakültelerinin Makine, Mekatronik, Elektrik- Elektronik, Endüstri, Biyomedikal Mühendisliği bölümü öğrencisi veya MYO Meslek Yüksek Okullarının, Makine, Bilgisayar Destekli Tasarım, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü öğrencisi olmak.

Staj Dönemleri
• Yaz Dönemi Stajı: Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında
• Mesleki Eğitim Stajı: Eylül- Mayıs arası öğrenim döneminde gerçekleştirilir.

Stajyer Kabul Süreci

Staj Başvuruları Ocak ayından itibaren değerlendirmeye alınır. Toplanan staj başvuruları İnsan Kaynakları Departmanı tarafından değerlendirilerek, bölüm ihtiyaçları dikkate alınarak, Mart ayının son haftası gerekli görüldüğü takdirde staj mülakatı için uygun bulunan adaylar görüşmeye davet edilir. Mülakatta başarılı olan adaylar için seçme ve yerleştirme süreci tamamlanır.

 
Üzümcü A.Ş.  gelişime ve değişime açık, takım çalışması ruhuna sahip, çalışan mutluluğunu ön planda tutan ve buna uygun istihdam sağlayan bir firmadır.

Eğitim

Firmamızda, çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek, verimliliklerini artırmaları amacıyla belirli periyotlarda kişisel gelişim veya mesleki eğitimler düzenlenir. Bu eğitim ihtiyaçları, eğitim değerlendirme anketi ve/veya bölüm müdürlerinden gelen taleplerle belirlenir. Ayrıca eğitim ihtiyacı olduğunu düşünen personelde kendi isteği ile eğitim talebinde bulunabilir.

Çalışana yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğu felsefesinin benimsendiği firmamızda her yıl İnsan Kaynakları departmanı tarafından ihtiyaca yönelik planlanmış bir eğitim takvimi oluşturulur. İlerleyen süreçte bu takvime uygun şekilde şirket içinde veya şirket dışında eğitimler düzenlenir.


Performans Değerlendirme ve Kariyer Planlama

İnsan Kaynakları departmanı tarafından firma çalışanlarının şirket stratejileri doğrultusunda belirlenmiş hedeflere ne ölçüde ulaştıklarının tespit edilmesi ve pozisyon yetkinlikleri açısından performans değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Performans Değerlendirmesi sonucunda, insan kaynakları uzmanı ve bölüm müdürü tarafından başarılı olan personel için gelişime açık yetkinlikler saptanarak eğitim ve kariyer planlaması yapılır.


Staj İmkânları

Firmamızda üniversite, meslek yüksekokul ve/veya teknik lise öğrencilerine staj imkânı sağlanmaktadır. Staj yapılacak stajyer nitelik ve sayıları, bölüm ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmektedir.


Genel Koşullar
Mühendislik fakültelerinin Makine, Mekatronik, Elektrik- Elektronik, Endüstri, Biyomedikal Mühendisliği bölümü öğrencisi veya MYO Meslek Yüksek Okullarının, Makine, Bilgisayar Destekli Tasarım, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü öğrencisi olmak.

Staj Dönemleri
• Yaz Dönemi Stajı: Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında
• Mesleki Eğitim Stajı: Eylül- Mayıs arası öğrenim döneminde gerçekleştirilir.

Stajyer Kabul Süreci

Staj Başvuruları Ocak ayından itibaren değerlendirmeye alınır. Toplanan staj başvuruları İnsan Kaynakları Departmanı tarafından değerlendirilerek, bölüm ihtiyaçları dikkate alınarak, Mart ayının son haftası gerekli görüldüğü takdirde staj mülakatı için uygun bulunan adaylar görüşmeye davet edilir. Mülakatta başarılı olan adaylar için seçme ve yerleştirme süreci tamamlanır.

 Tüm Hakları Saklıdır. 2015 © Üzümcü Tıbbi Cihaz ve Medikal Gaz Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.